Architektura

Návrh objektu, zpracování studie, řešení variant dle požadavků investora, 3D modely

Projekce

Řešení projektu ve všech stupních od územního rozhodnutí až po stavební povolení a projekt pro provedení stavby

Interier

Řešení interieru od návrhu podlahy až po výběr barvy stěn, výběr nábytku a vybavení, výběr osvětlení a dekorací

Design

Interiérové prvky, světla, lustry, stoly, dekorační prvky, židle a další vybavení...

http://klas-projekt.cz/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/483030slide1.png http://klas-projekt.cz/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/290686slide2.png http://klas-projekt.cz/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/149302slide4.jpg http://klas-projekt.cz/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/817481grafika.png
Kdy neni potřeba úřední souhlas PDF Tisk Email
Napsal uživatel Jiří Klas   
Pátek, 13 Březen 2009 00:00

KDY NEPOTŘEBUJETE ÚŘEDNÍ SOUHLAS

Orientační výčet staveb (sestavený s ohledem na zájmy vlastníků bytových domů), k jejichž realizaci se nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení, je následující:

budovy oj ednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5mvýšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení zvířat a nejde o sklady hořlavých kapalin a hořlavých plynů;


budovy pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 70m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, s výjimkou staveb pro ustájení zvířat, pro chovatelství a zemědělských staveb, které mají sloužit pro skladování a zpracování hořlavých látek (např. seníky, sušičky, sklady hořlavých kapalin, sklady chemických hnojiv);


stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16m2 a do 5 m výšky;


zimní zahrady o jednom nadzemním podlaží a skleníky do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky;


přístřešky o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě, a jiné veřejně přístupné přístřešky do 40 m2 zastavěné plochy a do 4 m výšky;


technická infrastruktura a doprovodná technická zařízení pro rozvod vody, energií, tepla, pro zajištění služeb elektronických komunikací, pro odvádění odpadních a dešťových vod a větrání, a to vedení technického zařízení uvnitř budov a jejich stavební úpravy; zařízení, která jsou součástí nebo příslušenstvím energetické soustavy; stavební úpravy energetických vedení, vodovodů a kanalizací, pokud se nemění jejich trasa; přípojky vodovodní, kanalizační a energetické v délce do 50 m;


bazény do 40 m2 zastavěné plochy;


ploty do výšky 1,8 m, které nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi a veřejným prostranstvím;


oplocení pozemků pro zemědělské a lesnické účely bez podezdívky;


opěrné zdi do výšky 1 m, které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi a s veřejným prostranstvím;

 


udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu a vzhled stavby, životní prostředí a bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou;


terénní úpravy a zařízení malého rozsahu, a to úpravy terénu, násypy a výkopy do 1,5 m výšky nebo hloubky, pokud nejsou větší než 300 m2 a nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi a veřejnými prostranstvími;


výrobky, které plní funkci stavby, včetně nosných konstrukcí pro ně, nepodsklepené, pokud nebudou sloužit k užívání osobami nebo k ustájení zvířat;


stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob jejího užívání, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost.

LAST_UPDATED2
 
vyhledávání
novinky

Online Stavebniny | Redakční systémy, Stránky vytvořil Klasdesign, Jiří Klas, 2008 Mapa stránek